Översättning av IT dokumentation

Om du arbetar inom IT eller med programvara så har det har aldrig varit viktigare än nu, att du är korrekt och effektiv i din kommunikation oavsett språk. Bara om du erbjuder korrekt dokumentation, på målgruppens språk, kan du skapa framgång.

Även om vi är många innovatörer inom IT och teknologi i Sverige så är svenskan ett litet språk. Konkurrensen är hård och det är avgörande att du klarar av att lyfta varje unik egenskap hos den tjänst, programvara eller teknologi du erbjuder.

Du bör kräva domänkunskap

Bra översättningar kräver mer än att man förstår det språk man ska översätta till eller ifrån. Därför måste man förstå det man läser. Förstå kontexten så att det man översätter blir, inte bara korrekt semantiskt, utan också tekniskt korrekt.

Det är en utmaning när man adderar att man ibland också ska bibehålla ett säljande språk så att man väcker nyfikenhet och lust att läsa vidare.

Många översättningsbyråer översätter ofta ord för ord. Det krävs mer för att lyckas med översättning inom områdena IT och teknologi. Moderna översättningsbyråer som Translator Scandinavia utgår från språket men stannar inte där. Man inser vikten av domänkunskap och adderar denna för att kunna leverera riktigt bra översättningar som också är tekniskt korrekta.