Planering, bedömning, analys och kontakten med hemmet med en lärplattform

En viktig del av arbetet med en lärplattform är planering. Det handlar om att sätta upp mål för vad du vill att eleverna ska lära sig, sedan skapa en plan för hur de ska nå målen. Det är viktigt att ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov. Detta kan du göra genom att använda olika verktyg för att bedöma elevernas kunskapsnivå och anpassa undervisningen.

Feedback och bedömning

Det är viktigt med bedömning som en del av arbetet med en lärplattform. Det handlar om att kontinuerligt följa elevernas utveckling och bedöma deras prestationer. Du kan göra det genom att använda olika verktyg som tester och inlämningsuppgifter. Bedömningen är viktig för att se om eleverna har förstått vad de har lärt sig, och för att kunna ge feedback som hjälper dem att förbättra sig.

Elevernas prestationer

Analys är en självklarhet att ta hänsyn till i arbetet med en lärplattform. Det kan vara att samla in data om elevernas prestationer och använda det för att förbättra undervisningen. Statistik och grafer är användbara verktyg till det här arbetet. Analysen hjälper dig som lärare att se vad som fungerar, och att göra justeringar i undervisningen för att optimera elevernas lärande.